נפתחה שוב האפשרות להשלמת ספרי הרב דרוקמן

כעת אפשר להשלים את כל ספרי הרב דרוקמן שחסרים לך בבית.
יש לבטל את הסימון מהספרים שכבר קיימים ברשותך.

בלחיצה על הכפתור הבא, הספרים שנשארו מסומנים יוכנסו לסל הקניות,
ותוזן לך באופן אוטומטי הנחה על הספרים במבצע של 10% הנחה על כלל המוצרים.

ספרים בודדים נכון לעכשיו:
סדרות ספרים נכון לעכשיו:

  

קמעא קמעא  
מדינת ישראל - כהתקיימות חזון גאולתנו

  

Step by Step  
The state of Israel fulfilling the vision of our redemption
(תרגום הספר קמעא קמעא לאנגלית)

  

צמאה נפשי  
פרקי עיון והעמקה בנושא התפילה - מהנשמה
המתפללת תדיר ועד לתפילה הנהוגה בימינו

  
  

לזמן הזה - ג' כרכים:  
אורותיהם של מועדי ישראל - לכל הדורות ובפרט לדורנו

  

לזמן הזה - הגדה של פסח  
(אינו כלול בסדרת "לזמן הזה")

הגדה של פסח עם רעיונות מהרב דרוקמן לאורך כל ההגדה

  
  

התורה לדורנו - ו' כרכים:  
מסרים העולים מפרשות השבוע - לכל הדורות ובפרט לדורנו

  
  

אבות לבנים - ו' כרכים:  
שיעוריו של הרב דרוקמן על מסכת אבות

  
  

ואשיבה לצעירים - זוג כרכים:  
תשובות אמוניות לצעירים בענייני הדור והשעה

  
  

ביאורים והרחבות על כתבי הראי"ה קוק זצ"ל:

  

הנני  
סיפור חייו של הרב - מאת אלישיב רייכנר

ספרים בודדים נכון לעכשיו:
סדרות ספרים נכון לעכשיו: