לימוד יומי באמונה 09 – מבוא למשנת הראיה חלק א`
לימוד יומי באמונה 09 – מבוא למשנת הראי"ה חלק א`
         
דמותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, רואה האורות הגדול, הייתה ועודנה מהדמויות המשפיעות ביותר שקמו לעם היהודי במאות השנים האחרונות. מי שהתגלה משחר ילדותו בקדושה ובגאונות תורנית השכיל לברר לעומק, בצורה יסודית ושיטתית הנטועה במקורות הקודש, את משמעותה האמונית של תקופתנו, השיבה לארץ ישראל ואתגרי התרבות המודרנית.
בעומק מבטו הפנימי, הכולל והרחב, יצר הרב דרך המאחדת בין עולמות; המסורת היהודית מחד והתחדשות התרבות והחיים בארץ ישראל מאידך; חיבור מעמיק אל התורה והמצוות יחד עם יצירה, התחדשות ועשייה. בכך הניח את נדבכי היסוד לתורה הגואלת; תורה המאירה ומרוממת את כל תחומי החיים.
ההתעניינות במשנתו של הרב מתרחבת, והעיסוק בה מתגבר ומקיף קהלים רחבים. רבים הם המבקשים כיום להתבשם מאורותיו של הכהן הגדול, מורה דורות התחייה. אלא שקיים קושי למבקשים לעיין בדבריו ממספר סיבות:
1. שפה: שפתו של הרב פיוטית-שירית ועם זאת – מדויקת ומכוונת. לכן, לא רבים הם המסוגלים לעיין בכוחות עצמם במרבית מדבריו של הרב ללא שתתלווה לעיון תחושת ערפול וחוסר הבנה.
2. רוחב והיקף: משנתו של הרב רחבה וגדולה ונדרש זמן רב להקיף אותה ולעמוד על עיקריה. לשם כך יש צורך במיקוד והכוונה של מקורות מרכזיים.
3. רלוונטיות: לעתים, על אף מגוון הנושאים בהם עסק הרב, עלולה להיווצר תחושה בקרב הלומד שדברי הרב עוסקים בנושאים שכבר אינם מעסיקים אותנו כיום. שאלות חדשות מנסרות בחלל עולמנו ודברי הרב כבר לא רלוונטיים לשאלות השעה. כדי להתמודד עם טענה זו יש להתמקד במשנת הרב בבירור מושגים החיוניים לבן דורנו ולהבהיר מדוע היסודות שהציב הרב משמעותיים גם בימנו.
כל אלה יצרו את הצורך לשנות לכתוב מבוא קצר ובסיסי לכתבי הרב. מבוא שיכלול סוגיות יסוד במשנתו של הרב, יבאר את דבריו בשפה השווה לכל נפש ויוכל להוות שער ראשוני בו ייפגש הלומד עם דברי הרב ויעמוד על נקודת החידוש שבהם.
מתוך האוצר הגדול של כתביו, הנושאים הרבים בהם עסק וחידש, היה עלינו לברור נושאים מסוימים ובתוכם פסקאות נבחרות שישמשו כעין שער דרכו ניתן יהיה להיפגש ביסודות משנתו.
את משימת ליקוט הפסקאות ומיקוד הנושאים המרכזיים ביצע הרב אלישע אבינר שליט"א, ועל כך אנו מודים לו מאד.
אלה הנושאים בהם יעסוק המבוא במהדורה הנוכחית: עם ישראל; ישראל ואומות העולם; אמונה ומשבר האמונה בדורנו; ארץ ישראל ותורת ארץ ישראל; סובלנות; יחסי קודש וחול; תחיית האומה. נושאים נוספים יידונו בע"ה במהדורות הבאות.
בחוברת שלפניכם, לצד דברי הרב יוצג ביאור בהיר ומקיף שיכלול הבהרת מושגים והארת הנקודה המרכזית שהובאה בפסקה. מלבד ביאור הפסקה, בפינת ההרחבות נעניק מבט רחב על המושגים הנלמדים, מכתבי הרב וממקורות נוספים.


`לימוד יומי באמונה` – לימוד יומי קצר שבו נקיף ספרי יסוד העוסקים בנושאי אמונה. הלימוד מבואר בביאור עמוק, בהיר ותמציתי המאפשר לכל אחד ואחת להכיר ולהעמיק בעיקרי האמונה שלנו.
בכמה דקות ביום תוכלו להתחבר למסע שורשים בספרי היסוד של ענקי האמונה היהודית!
זו החוברת התשיעית בסדרה.

לקבלת הלימוד היומי למייל בחינם היכנס לקישור: https://ssl.yeshiva.org.il/reg/dailyEmunaReg.aspx

מספר עמודים: 112


ראה פרק לדוגמא

מחיר רגיל: 25
המחיר שלנו: 18 ₪

הוסף לסל

אורות התשובה - הספר עוסק בערך התשובה והדרכתה בחיי הפרט ובחיי הכלל. אורות התורה - י``ג פרקים על ערך התורה, לימודה והדרכתה. הספרים יצאו במהדורה חדשה ומנוקדת, עם מראי מקומות.

110 ₪ 80 ₪ הוסף לסל

י”ג פרקים על ערך התורה, לימודה והדרכתה, מאת הראי”ה - מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל רבה הראשון של ארץ ישראל. הספר יצא במהדורה חדשה ומנוקדת, עם מראי מקומות. מהדורת כיס קטנה מצופה בניילון קשיח להגנה. ** מהדורה חדשה ומתוקנת **

25 ₪ 22 ₪ הוסף לסל

ספרו של הראי”ה – מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל, רבה הראשון של ארץ ישראל. הספר עוסק בערך התשובה והדרכתה בחיי הפרט ובחיי הכלל. הספר יצא במהדורה חדשה ומנוקדת, עם מראי מקומות.

25 ₪ 22 ₪ הוסף לסל

י``ג פרקים על ערך התורה, לימודה והדרכתה, מאת הראי``ה, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל, רבה הראשון של ארץ ישראל. הספר יצא במהדורה חדשה ומנוקדת, עם מראי מקומות. ** מהדורה חדשה ומתוקנת **

55 ₪ 45 ₪ הוסף לסל