הרב אברהם הכהן בל"ס

נמצאו 7 מוצרים


מקבץ של כ-60 שאלות ותשובות של הרב אברהם בל"ס לאלו שרוצים להבין טוב יותר את הבשורה של התלמוד הירושלמי ולניגשים המתחילים לתלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי הינו תעלומה סתומה בפני הלומד המצוי. שאלות פשוטות החבויות ללומד המתחיל מהוות לו חסמים שונים ביכולת להיפתח לעולם המרתק והמאיר של התלמוד הירושלמי. לאחר הקריאה בחוברת זו ניתן לחוש "כי קרוב אליך הדבר מאוד" ובידך לקנותו ולשמוח ולהתרומם ממנו מאד.

15 ₪ 10 ₪ הוסף לסל

אוסף מאמרים מרתקים מתוך עולם האמונה והרוח העשיר של התלמוד הירושלמי המאירים נושאים מרכזיים בפרשת השבוע. הספר פרי עטו של ראש מכון אורות הירושלמי הרב אברהם בלס עוסק רק במאמרי אגדה מתוך הירושלמי. הספר מאיר ומחיה פעמים רבות נושאים מתוך זוויות בלתי צפויות. הספר מעלה יסודות אמונה רבים. דרך פרשת השבוע ממחיש הספר היטב את יסודות האמונה הללו. אנו פוגשים בספר זה הרבה אקטואליה, ציבוריות וחינוך. ספר של מטרתו הוא חיזוק הזהות היהודית והגברת המוטיבציה. הספר הוא חלק מסדרה שכוללת  חלק נוסף של חידושי הירושלמי על התורה ועוד שלשה כרכים נוספים על נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים.

49 ₪ 40 ₪ הוסף לסל

יסודות הציונות אינם בחול. אינם בהרגשת הלב בלבד ובמנותק מתורת ישראל. אדרבא, היהדות המקורית והשורשית שלנו מארץ ישראל היא, מהתלמוד הירושלמי – תלמודה של ארץ ישראל. לפיכך יסודות רבים שעליהם מושתתת הציונות הדתית, לעיתים מבלי שימת לב לכך קדמו אף לתלמוד הבבלי והינם נעורים מחדש בימי השיבה ארצה. בחוברת קצרת הכמות ורבת האיכות פותח ומבאר הרב אברהם בל"ס את היסודות הללו ממקורותיהם, ומראה כיצד גדולי הרבנים וההוגים התייחסו למאמרי ירושלמי אלו כמקור מרכזי להגותם.

15 ₪ 10 ₪ הוסף לסל

התלמוד הירושלמי הוא המקור היותר חי ויותר מרכזי של תורת ארץ ישראל. בהמחשת טענה זו עוסק הספר דרך מסכתות התלמוד הירושלמי. הספרים פרי עטו של ראש מכון אורות הירושלמי הרב אברהם בלס מעלה יסודות אמונה הכוללים השוואות מרכזיות בין התלמודים, מאמרים, הארות, סוגיות אמוניות מרכזיות, והכול בהסברה פשוטה וקולחת השווה לכל נפש דרך מובאות ממסכת ראש השנה. במהלך הדברים יגלה הקורא כי יסודות אמונה שבכתבי ראשונים, הנהגות טובות והדרכות מוסריות – מקורן בתלמודה של ארץ ישראל, הבונה שיטה חינוכית 'ארצישראלית' מקורית שלימה המחזקת את הזהות היהודית ומרוממת את הרוח.

38 ₪ 30 ₪ הוסף לסל

התלמוד הירושלמי הוא המקור היותר חי ויותר מרכזי של תורת ארץ ישראל. בהמחשת טענה זו עוסק הספר דרך מסכתות התלמוד הירושלמי. הספרים פרי עטו של ראש מכון אורות הירושלמי הרב אברהם בלס מעלה יסודות אמונה הכוללים השוואות מרכזיות בין התלמודים, מאמרים, הארות, סוגיות אמוניות מרכזיות, והכול בהסברה פשוטה וקולחת השווה לכל נפש דרך מובאות ממסכת תענית. במהלך הדברים יגלה הקורא כי יסודות אמונה שבכתבי ראשונים, הנהגות טובות והדרכות מוסריות – מקורן בתלמודה של ארץ ישראל, הבונה שיטה חינוכית 'ארצישראלית' מקורית שלימה המחזקת את הזהות היהודית ומרוממת את הרוח.

38 ₪ 30 ₪ הוסף לסל

ספר זה של מאמרים מתוך עולמו המרתק של הירושלמי בנושאים שעל סדר היום הוא ספר פרי עטם של הרב אברהם בלס ראש מכון אורות הירושלמי ושל בנו הרב נוחם בלס חוקר ותיק במכון. הספר כולל מאמר ירושלמי רבים במגוון נושאי על כמו תורת חיים, הנהגה ומדיניות, לאומיות, גאולה, אקטואליה, ציבוריות, חינוך, חברתיות, סגולת ישראל, רוחניות, אוניברסליות ועוד. ספר זה שמביא מגוון מאמרים מכל רחבי עולמו העשיר של התלמוד הירושלמי מלבד היותו ספר אמונה מרכזי, העונה על השאלות המרכזיות של הדור, הוא גם נותן את התחושה שלאדם ישנה בקיאות בסיסית בתלמוד הירושלמי.

49 ₪ 40 ₪ הוסף לסל

ספר זה של מאמרים מתוך עולמו המרתק של הירושלמי בנושאים שעל סדר היום הוא ספר פרי עטם של הרב אברהם בלס ראש מכון אורות הירושלמי ושל בנו הרב נוחם בלס חוקר ותיק במכון. הספר כולל מאמר ירושלמי רבים במגוון נושאי על כמו תורת חיים, הנהגה ומדיניות, לאומיות, גאולה, אקטואליה, ציבוריות, חינוך, חברתיות, סגולת ישראל, רוחניות, אוניברסליות ועוד. ספר זה שמביא מגוון מאמרים מכל רחבי עולמו העשיר של התלמוד הירושלמי מלבד היותו ספר אמונה מרכזי, העונה על השאלות המרכזיות של הדור, הוא גם נותן את התחושה שלאדם ישנה בקיאות בסיסית בתלמוד הירושלמי.

49 ₪ 40 ₪ הוסף לסל
check_http_searchstring_elasticode_co_il