הרמב"ם - ר` משה בן מימון. לימוד יומי באמונה

נמצאו 3 מוצרים


`הקדמות הרמב"ם` – מאמרי האמונה היסודיים של הרמב"ם; הקדמה למשנה, הקדמה לפרק חלק והקדמה למסכת אבות (`שמונה פרקים`). חובה לכל יהודי! בהקדמות אלה מברר הרמב"ם את עיקרי האמונה היהודית: תורה שבעל פה, הנבואה, מטרת האדם בעולם, שלושה עשר עיקרים, תיקון המידות ועוד.הרמב"ם, הפוסק הגדול והפילוסוף המרומם, היה גם מחנך גדול של כלל ישראל. בהקדמותיו הוא מתמודד עם תפיסות זרות אשר איימו על המחשבה הטהורה של המוני בית ישראל ועוקר תפיסות שטחיות שהשתרשו במהלך השנים. הרמב"ם מזמין אותנו לבנות מחדש את יסודות אמונתנו. הלימוד מנוקד ומבואר בביאור קצר, בהיר ועמוק – באורי מילים וכותרות צד, ביאורים, הרחבות ושאלות לדיון. `לימוד יומי באמונה` – לימוד יומי קצר שבו נקיף ספרי יסוד העוסקים בנושאי אמונה. הלימוד מבואר בביאור עמוק, בהיר ותמציתי המאפשר לכל אחד ואחת להכיר ולהעמיק בעיקרי האמונה שלנו. בכמה דקות ביום תוכלו להתחבר למסע שורשים בספרי היסוד של ענקי האמונה היהודית! זו החוברת השישית בסדרה. הערה: חלק מהספר לא יילמד בתכנית הלימוד. הוא מופיע בחוברת ללא ביאורים. לקבלת הלימוד היומי בחינם היכנס לכתובת: https://ssl.yeshiva.org.il/reg/dailyEmunaReg.aspx

25 ₪ 18 ₪ הוסף לסל

ממשה עד משה לא קם כמשה [שם הגדולים לחיד"א]. שמו של הרמב"ם נישא בהערצה בקרב רבבות עמך בית ישראל במיוחד בזכות ספרו הגדול `משנה תורה`. בספר זה ערך הרמב"ם בסדר מופתי ובשפה בהירה את כל ההלכות שבתורה שבעל פה, כולל ההלכות שאינן מעשיות בימינו, מכל מקורות חז"ל. הוא קרא כך לספרו בגלל שאיפתו הגדולה "שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם" [הקדמתו למשנה תורה]. ישנה ייחודיות נוספת לספרו של הרמב"ם – הוא אינו עוסק רק בענייני קיום המצוות המעשיות אלא פוסק הלכות אף בתחום האמונה והמידות. מאמונות היסוד של קיום הבורא ואחדותו, דרך האמונה באלוהיותה ונצחיותה של תורת משה, ועד לאמונה בביאת המשיח ובגאולה העתידית. הרמב"ם ראה ערך גדול מאוד ביישור הדעות ותיקון המידות עד שכתב ש"יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו" [סוף פירושו למסכת ברכות]. בספר שלפניכם ליקטנו את הפרקים המרכזיים שבהם עסק הרמב"ם בהלכות אמונות ודעות: - הלכות יסודי התורה העוסקות באמונות היסוד של מציאות הבורא, ובנבואה שהיא הקשר העיקרי בינו לבין הנבראים. - הלכות דעות המלמדות מהן המידות הטובות ומהי הדרך לתיקון המידות. - הלכות תלמוד תורה המבארות את מצוות תלמוד תורה ואת גודל מעלתה. - הלכות עבודה זרה המבררות מהו שורש הקלקול בעבודה זרה ומהי הדרך להילחם בה. - הלכות ממרים העוסקות בסמכויותיהם של חכמי ישראל כמנחילי התורה שבעל פה. - הלכות מלכים ומלחמותיהם המבררות מיהו המשיח, מהו תפקידו ועוסקות בגאולה העתידית. [הלכות תשובה לרמב"ם, שגם הן עוסקות ביסודות אמוניים חשובים, הודפסו ונלמדו בעבר בסוף חוברת `אורות התשובה`. מומלץ ללמוד גם אותן כדי להשלים את עיקרי האמונה המובאים בספר `משנה תורה`. לרכישת החוברת חפש אותה באתר או לקבלת הלימוד במייל: emunadaf@gmail.com] `לימוד יומי באמונה` – לימוד יומי קצר שבו נקיף ספרי יסוד העוסקים בנושאי אמונה. הלימוד מבואר בביאור עמוק, בהיר ותמציתי המאפשר לכל אחד ואחת להכיר ולהעמיק בעיקרי האמונה שלנו. בכמה דקות ביום תוכלו להתחבר למסע שורשים בספרי היסוד של ענקי האמונה היהודית! לקבלת הלימוד היומי בחינם היכנס לכתובת: https://ssl.yeshiva.org.il/reg/dailyEmunaReg.aspx

25 ₪ 18 ₪ הוסף לסל

הנשר הגדול, רבנו הרמב"ם, הוא אחד מגדולי ישראל הנערצים ביותר במהלך הדורות. הערצה זו נובעת בעיקר בגלל ספריו היסודיים: פירושו המפורסם למשנה, סִפרו `משנה תורה`, שבו לראשונה סודרו כל ההלכות בסדר מופתי, מהלכות אמונות ודעות ועד להלכות סנהדרין ומלכים, ו`מורה הנבוכים`, שבו הוא מתמודד מול תפיסות זרות שהיו בזמנו בעולם האמוני. ספרים אלה בנו את עולם התורה, והלימוד והמחקר בהם רק הולך ומתעצם עם השנים. אך ההערצה לרמב"ם לא הייתה רק נחלת תלמידי החכמים ותופסי בית המדרש. היא הקיפה את רבבות עמך בית ישראל. וזאת בגלל אגרותיו. הרמב"ם לא היה רק פוסק ומפרש. הרמב"ם היה גם מנהיג גדול לעם ישראל באחת מעתותיו הקשות ביותר. הרמב"ם חי לפני כ-800 שנה, בימי הביניים החשוכים, שבהם עם ישראל היה נרדף בארצות גלותו על אמונתו. בימים קודרים אלו, ימי רדיפות ושמד, היה צריך לקום מנחם אשר יזיל טיפות תנחומין על לבבות ישראל הדוויים והסחופים. את זאת עשה הרמב"ם, שהתגלה כבעל לב רחום וחנון, אשר כואב ומתייסר בכאב עמו, ויודע לנחמו ולעודדו. הוא שלח אגרות ארוכות המטפלות בבעיות הבוערות של אותה התקופה בבירור הלכתי ואמוני עמוק ומסודר. אגרות אלו היכו גלים בקרב עם ישראל, ועודדו אותו בשעתו הקשה. בלימודינו נעסוק בשלושת אגרותיו המרכזיות: אגרת השמד (עמ` 7), אגרת תימן (עמ` 39) ואגרת תחית המתים (עמ` 119). בנוסף נלמד גם את איגרתו המעודדת של הרמב"ם לר` עובדיה הגר (עמ` 95) ואת איגרתו לחכמי מונטפשליר (עמ` 105) על האסטרולוגיה אשר מבררת עקרונות אמוניים יסודיים. אגרות אלו מראות פן נוסף באישיותו המאירה של הרמב"ם, ומעמידה אותו בכותל המזרח של גדולי ישראל אשר היו מוערצים בקרב ישראל, לא רק בגלל שכלם החריף וחכמתם הגדולה בתורה, אלא גם על לִבם הטהור והרגש החם שלהם לכל יהודי ויהודי. יהי רצון שמתוך לימוד אגרות אלו נזכה לגעת בשיפולי גלימתו של מורנו הרמב"ם וללכת באורחותיו. --- `לימוד יומי באמונה` – לימוד יומי קצר שבו נקיף ספרי יסוד העוסקים בנושאי אמונה. הלימוד מבואר בביאור עמוק, בהיר ותמציתי המאפשר לכל אחד ואחת להכיר ולהעמיק בעיקרי האמונה שלנו. בכמה דקות ביום תוכלו להתחבר למסע שורשים בספרי היסוד של ענקי האמונה היהודית! לקבלת הלימוד היומי בחינם היכנס לכתובת: https://ssl.yeshiva.org.il/reg/dailyEmunaReg.aspx

25 ₪ 18 ₪ הוסף לסל