ספרות הראשונים
תנ”ך ופרשת שבוע
אמונה, מחשבת ישראל ופילוסופיה יהודית
המועדים
ארץ ישראל ותקופתנו
עיון גמרא והלכה
תפילה
חסידות
בשביל הנשמה
כללי
ילדים
לימוד יומי באמונה

מכון תורני אור עציון

הוסף לסל

לזמן הזה - סט שלושה כרכים
הרב חיים דרוקמן
מבצעי פסח ויום העצמאות: 120 ₪ 354
הוסף לסל

התורה לדורנו - סט מלא
הרב חיים דרוקמן
מבצעי פסח ויום העצמאות: 270 ₪ 420
הוסף לסל

חבילת הרב דרוקמן כולל הנני
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 590 ₪ 1188
הוסף לסל

כל ספרי הרב דרוקמן כולל עמי
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 600 ₪ 1160
הוסף לסל

שלושה עשר ספרי אמונה מאת הרב דרוקמן
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 550 ₪ 1090
הוסף לסל

אבות לבנים א
הרב חיים דרוקמן
מבצעי פסח ויום העצמאות: 50 ₪ 70
הוסף לסל

הגדה של פסח לזמן הזה
הרב חיים דרוקמן
מבצעי פסח ויום העצמאות: 48 ₪ 74
הוסף לסל

התורה לדורנו א` - מעשי אבות - שני כרכים
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 110 ₪ 140
הוסף לסל

התורה לדורנו א`1 - מעשי אבות
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 59 ₪ 70
הוסף לסל

התורה לדורנו א`2 - מעשי אבות
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 59 ₪ 70
הוסף לסל

התורה לדורנו ב` - הגלות והגאולה
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 59 ₪ 70
הוסף לסל

התורה לדורנו ג` - הקדושה והטהרה
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 59 ₪ 70
הוסף לסל

התורה לדורנו ד` - בארץ לא זרועה
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 59 ₪ 70
הוסף לסל

התורה לדורנו ה` - בשערי הארץ
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 59 ₪ 70
הוסף לסל

והגדת לבנך - תרום להפצת ספרי מו"ר
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 960 ₪ 960
הוסף לסל

לזמן הזה - חשון כסלו טבת שבט אדר
הרב חיים דרוקמן
מחיר לרוכשים באתר: 59 ₪ 118
הוסף לסל

לזמן הזה - ניסן אייר סיון
הרב חיים דרוקמן
מבצעי פסח ויום העצמאות: 45 ₪ 118
הוסף לסל

לזמן הזה - סט שלם כולל הגדה
הרב חיים דרוקמן
מבצעי פסח ויום העצמאות: 160 ₪ 426
1 2

מכון תורני אור עציון - ספרי איכות תורניים | המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'
https://www.machon.oretzion.com | 08-8502822 | machon@oretzion.com
          תקנון קניה
סליקת כ.אשראי מבוצעת באתר זה ע"י טרנזילה עיצוב ובניית אתרים מויש.מדיה