ספרות הראשונים
תנ”ך ופרשת שבוע
אמונה, מחשבת ישראל ופילוסופיה יהודית
המועדים
ארץ ישראל ותקופתנו
עיון גמרא והלכה
תפילה
חסידות
בשביל הנשמה
כללי
ילדים
לימוד יומי באמונה

גבורות התורה

הרב גבריאל כהן / תנ”ך ופרשת שבוע


עיונים בפרשת השבוע לאור רבותינו פרשני התורה ומבחר פירושים ומדרשים - שני כרכים
מבחר פירושים ומדרשים מתלמוד בבלי וירושלמי, ומאמרי רבותינו בנושאים העיקריים לפרשת השבוע והשתייכותם לחיי היום-יום.

על כל פרשה ופרשה מובאים בין השאר: נושאי הפרשה, נושאי ההפטרה, הקשר לפרשה ולהפטרה וכ-50 חידושים עם מקורות - בקצרה ובנעימה.
בסוף כל פרשה נושאים לסיכום, טבלאות מיוחדות ועוד.

* הדרכה למורים, לרבנים ולדרשנים.
* מתנה לכל המשפחה.
* עונג לשולחן השבת.
* מעוטר בהסכמות מגדולי הרבנים.מחיר רגיל: 180          מחיר לרוכשים באתר: 98         הוסף לסל
הוסף לסלמכון תורני אור עציון - ספרי איכות תורניים | המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'
https://www.machon.oretzion.com | 08-8502822 | machon@oretzion.com
          תקנון קניה
סליקת כ.אשראי מבוצעת באתר זה ע"י טרנזילה עיצוב ובניית אתרים מויש.מדיה