ספרות הראשונים
תנ”ך ופרשת שבוע
אמונה, מחשבת ישראל ופילוסופיה יהודית
המועדים
ארץ ישראל ותקופתנו
עיון גמרא והלכה
תפילה
חסידות
בשביל הנשמה
כללי
ילדים
לימוד יומי באמונה

לימוד יומי באמונה 12 – פרקי אמונה במשנה תורה

הרמב"ם - ר` משה בן מימון. לימוד יומי באמונה / לימוד יומי באמונה


משנתו האמונית של הרמב"ם מהלכות הי"ד החזקה
ממשה עד משה לא קם כמשה [שם הגדולים לחיד"א].
שמו של הרמב"ם נישא בהערצה בקרב רבבות עמך בית ישראל במיוחד בזכות ספרו הגדול `משנה תורה`. בספר זה ערך הרמב"ם בסדר מופתי ובשפה בהירה את כל ההלכות שבתורה שבעל פה, כולל ההלכות שאינן מעשיות בימינו, מכל מקורות חז"ל. הוא קרא כך לספרו בגלל שאיפתו הגדולה "שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם" [הקדמתו למשנה תורה].
ישנה ייחודיות נוספת לספרו של הרמב"ם – הוא אינו עוסק רק בענייני קיום המצוות המעשיות אלא פוסק הלכות אף בתחום האמונה והמידות. מאמונות היסוד של קיום הבורא ואחדותו, דרך האמונה באלוהיותה ונצחיותה של תורת משה, ועד לאמונה בביאת המשיח ובגאולה העתידית. הרמב"ם ראה ערך גדול מאוד ביישור הדעות ותיקון המידות עד שכתב ש"יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו" [סוף פירושו למסכת ברכות].

בספר שלפניכם ליקטנו את הפרקים המרכזיים שבהם עסק הרמב"ם בהלכות אמונות ודעות:
- הלכות יסודי התורה העוסקות באמונות היסוד של מציאות הבורא, ובנבואה שהיא הקשר העיקרי בינו לבין הנבראים.
- הלכות דעות המלמדות מהן המידות הטובות ומהי הדרך לתיקון המידות.
- הלכות תלמוד תורה המבארות את מצוות תלמוד תורה ואת גודל מעלתה.
- הלכות עבודה זרה המבררות מהו שורש הקלקול בעבודה זרה ומהי הדרך להילחם בה.
- הלכות ממרים העוסקות בסמכויותיהם של חכמי ישראל כמנחילי התורה שבעל פה.
- הלכות מלכים ומלחמותיהם המבררות מיהו המשיח, מהו תפקידו ועוסקות בגאולה העתידית.
[הלכות תשובה לרמב"ם, שגם הן עוסקות ביסודות אמוניים חשובים, הודפסו ונלמדו בעבר בסוף חוברת `אורות התשובה`. מומלץ ללמוד גם אותן כדי להשלים את עיקרי האמונה המובאים בספר `משנה תורה`. לרכישת החוברת חפש אותה באתר או לקבלת הלימוד במייל: emunadaf@gmail.com]


`לימוד יומי באמונה` – לימוד יומי קצר שבו נקיף ספרי יסוד העוסקים בנושאי אמונה. הלימוד מבואר בביאור עמוק, בהיר ותמציתי המאפשר לכל אחד ואחת להכיר ולהעמיק בעיקרי האמונה שלנו.
בכמה דקות ביום תוכלו להתחבר למסע שורשים בספרי היסוד של ענקי האמונה היהודית!


לקבלת הלימוד היומי בחינם היכנס לכתובת: https://ssl.yeshiva.org.il/reg/dailyEmunaReg.aspx
מחיר רגיל: 25          מחיר לרוכשים באתר: 18         הוסף לסל
הוסף לסלמספר עמודים: 144

ראה פרק לדוגמא מתוך הספר

מכון תורני אור עציון - ספרי איכות תורניים | המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'
https://www.machon.oretzion.com | 08-8502822 | machon@oretzion.com
          תקנון קניה
סליקת כ.אשראי מבוצעת באתר זה ע"י טרנזילה עיצוב ובניית אתרים מויש.מדיה